मिसलामोड ESD12 विरोधी स्थैतिक सर्वोत्तम चिमनीहरु लाई eyelash विस्तार उपकरण को लागि

मिसलामोड भिट ESD-12 उत्तम प्यास को लागि पेशेवर पतला छत को लागि

$ 4.16 USD $ 6.40 USD

मात्रा

विवरण

लम्बाइ: 135mm

आकार: सीधा

विरोधी-स्थैतिक चिन्ताहरू, पकाउने पनीर एक्सटेन्सनहरूको लागि उत्तम, pls तपाईंको आदत अनुसार तम्बूको आकार छान्नुहोस्।

हाम्रो भण्डार खोज्नुहोस्