मिसलामोड ESD15 विरोधी स्थैतिक राम्रो ट्वीज घुमाईएको टिप पिरोध विस्तार उपकरण संग

मिसलामोड Vetus ESD-15 घुमावदार चिन्ताहरू पिरोस्त विस्तारको लागि

$ 4.90 USD $ 6.40 USD

मात्रा

विवरण

लम्बाइ: 116mm

आकार: घुमाइएको

विरोधी-स्थैतिक चिन्ताहरू, पकाउने पनीर एक्सटेन्सनहरूको लागि उत्तम, pls तपाईंको आदत अनुसार तम्बूको आकार छान्नुहोस्।

हाम्रो भण्डार खोज्नुहोस्